Zone   Industrielle Tel     027 / 764 24 24
R. de l'Industrie 17 Fax     027 / 764 14 97
CH  1905 Dor?naz      

 

Consultez nos liens...................................

.................Cliquez sur les differents logos.

 

L

I

E

N

S

 

 

 

 

 

 

L

I

E

N

S

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

                           

 

正确的坐姿可以让胸部正常伸展产后丰胸,加速胸部的血液及淋巴循环,让胸肌完成“日常作业”,让乳房更健美丰胸达人。能让胸部长大的最佳坐姿:上身自然挺直产后丰胸产品,腰部距椅背一手掌的距离。保持端正坐姿,不仅会让你看起来更精神,而且胸部也会变得更加挺拔哦丰胸方法